Ulgi i innowacje
W Polsce odnotowujemy dynamiczny wzrost nakładów na działalność B+R, a dostępne proinnowacyjne i prorozwojowe ulgi podatkowe, stanowią atrakcyjne źródło finansowania dla przedsiębiorców. Pomimo, że ulgi od 2016r. są już dość powszechne w Polsce, zwłaszcza ulga B+R, a regulacje przejrzyste, nadal wyzwanie dla przedsiębiorców stanowi wdrożenie przepisów i obowiązków wynikających z zastosowania ulg w strukturach firmy.
W odpowiedzi na potrzeby rynku QAPITALIA połączyła w swoim zespole kompetencje prawne, podatkowe oraz naukowe- techniczne, które są niezbędne do właściwej oceny przepisów prawa oraz działalności proinnowacyjnej, prorozwojowej przedsiębiorstwa. Tworzymy indywidualne strategie finansowania innowacji i rozwoju, związane z identyfikacją potencjału możliwości skorzystania ze wszystkich dostępnych ulg proinnowacyjnych i prorozwojowych oraz dofinansowania, wdrożeniem i gwarancją naszych rekomendacji.
Promowane przez QAPITALIE proinnowacyjne i
prorozwojowe ulgi podatkowe:
ulga B+R - dodatkowe 100% lub 200% odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na wyodrębnione w ewidencji prace badawcze i rozwojowe np.: poniesienie 500 tys.  kosztów związanych  z zakupem materiałów i surowców= 95 tys. oszczędności w podatku oraz 500 tys. kosztów na wynagrodzenia dla pracowników= 190 tys. oszczędności w podatku.
ulga na robotyzację - dodatkowe 50% odliczenie od podstawy opodatkowania kosztu  inwestycji związanej
z robotyzacją (koszt stanowi amortyzacja) np.: 500 tys. kosztów rocznie= 47,5 tys. oszczędności w podatku.
ulga na prototyp - dodatkowe 30% odliczenia od podstawy opodatkowania kosztu  związanego z uruchomieniem pierwszej produkcji (amortyzacja, materiały, surowce,  koszty badań itd.) ale nie więcej niż 10% dochodu np.: 800 tys. kosztów rocznie= 45,6 tys.  oszczędności w podatku rocznie.
ulga na ekspansję - dodatkowe odliczenie 100% od podstawy opodatkowania kosztu  związanego z marketingiem, targami za granicą itd. w wysokości max do 1 mln zł= max  190 tys oszczędności rocznie
ulga na sponsoring - wynosi 50% i nie ma limitów wartości poniesionych kosztów co oznacza, że w przypadku poniesienia np. 1 mln kosztów w ciągu roku podatkowego można odzyskać podatek dochodowy w wysokości 95 tys.
ulga na innowacyjnych pracowników - w ramach ulgi podatnik, który osiągnął stratę  podatkową lub posiada nadwyżkę ulgi B+R, może ją konsumować na poczet  zaniechania poboru zaliczek na PIT dla pracowników prowadzących działania B+R;
IP BOX - obniżenie podatku z 19% na 5% z dochodów uzyskiwanych przez podatnika  ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności- patent, wzór przemysłowy i użytkowy,  autorskie prawo do programu komputerowego itp.
ulga dla twórców - zwiększone do 50% koszty uzyskania przychodu: pozwalają  pracownikom twórcom na zmniejszenie podstawy opodatkowania poprzez stosowanie  podwyższonych kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia otrzymanego z  tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich lub udzielenia licencji (honorarium  autorskiego).
PSI - Polska Strefa Inwestycji - zwolnienie z podatku dochodowego dla  przedsiębiorców realizującym nowe inwestycje na terenie całej Polski (CIT/PIT) na  okres 10-15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji.

Nasze usługi