Doradztwo
podatkowe
Zespół QAPITALIA to doświadczeni doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci i biegli rewidenci, którzy swoje doświadczenie zdobywali w kancelariach zarówno trójmiejskich, jak i warszawskich. Szeroki wachlarz specjalizacji pozwala kompleksowo wspierać naszych Klientów zarówno w tematach bieżących, jak i przy dużych transakcjach restrukturyzacyjnych.
W zakresie naszych usług znajduje się, w szczególności:
wsparcie przy prawidłowym rozpoznawaniu obowiązków i zobowiązań podatkowych;
przygotowywanie opinii i komentarzy podatkowych;
opiniowanie umów pod kątem podatkowym;
wskazywanie ryzyk podatkowych przy podejmowanych decyzjach biznesowych;
wskazywanie rekomendacji odnośnie rozliczeń podatkowych;
przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, skarg do sądów administracyjnych
uczestnictwo w wewnętrznych spotkaniach działu księgowego/ finansowego;
przygotowywanie podsumowań miesiąca w zakresie zmian podatkowych, branżowych wyroków sądów administracyjnych.

Nasze usługi