Strategie
podatkowe
Skomplikowany system prawno - podatkowy w Polsce sprawia, że coraz większe znaczenie ma implementowanie odpowiednich rozwiązań i przeprowadzanie pogłębionych analiz podejmowanych, jak i planowanych działań gospodarczych.

Należy przy tym pamiętać, iż dużą wagę przedsiębiorcy powinny przywiązywać do wykazywania się należytą starannością i ostrożnością w prowadzeniu biznesu.
W obszarze naszych działań znajduje się:
ocena stanu faktycznego pod względem ewentualnych implikacji podatkowych i prawnych;
analiza ryzyk planowanych działań biznesowych;
tworzenie rekomendacji;
przygotowywanie umów, dokumentów korporacyjnych, formularzy;
bieżące doradztwo administracyjne, prawne i księgowe;
tworzenie uzasadnień biznesowych i ekonomicznych analizowanych transakcji;

Nasze usługi