Usługi prawne
QAPITALIA specjalizuje się w świadczeniu stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców)
w zakresie prawa cywilnego, handlowego, prawa administracyjnego oraz prawa pracy. Prawnicy kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych na rzecz dużych i średnich przedsiębiorstw.
W ramach naszych usług zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie:
zakładania spółek prawa handlowego
obsługi zgromadzeń organów spółek, w tym również w zakresie przygotowania protokołów i uchwał z prowadzonych obrad, a także zapewniamy udział prawników w posiedzeniach lub zgromadzeniach spółek w roli protokolanta bądź w roli pełnomocnika;
wsparcia przy transakcjach połączenia, podziału lub przekształcenia spółek
udziału w negocjacjach, z uwzględnieniem doradztwa prawnego i podatkowego w czasie ich prowadzenia;
realizacji transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
likwidacji spółek
➔   tworzenia oraz opiniowania umów
cywilnoprawnych, kontraktów handlowych, porozumień, listów intencyjnych, regulaminów
opracowywania,weryfikacji dokumentacji i procedur bezpieczeństwa danych osobowych (RODO) pod kątem ich zgodności z prawemunijnym i krajowym
wsparcia przy wdrażaniu regulaminów pracy lub regulaminów wynagradzania
opracowywanie regulaminów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)
wsparcie w zakresie rejestracji beneficjentów rzeczywistych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
opracowywania umów o pracę i pozostałej dokumentacji pracowniczej
wsparcia przy wdrożeniu programu PPK jak i jego bieżąca
obsługa

Nasze usługi