Postępowania
sądowe
W zakresie naszych specjalizacji nasz zespół oferuje Klientom kompleksową obsługę prawną związaną z prowadzeniem sporów sądowych.

Nasze usługi obejmują w szczególności:
dokonywanie przedprocesowej analizy stanu prawnego i faktycznego sprawy oraz zweryfikowanie indywidualnej sytuacji każdego Klienta
szacowanie czasu trwania sporu sądowego oraz określenie kosztów postępowania;
ustalanie strategii procesowej oraz taktyki w sprawie,
reprezentację Klientów w spotkaniach, negocjacjach, mediacjach;
sporządzanie korespondencji przedprocesowej oraz pism przygotowawczych i pism procesowych;
zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania sądowego przed: sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;
➔  występowanie przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
zapewnienie reprezentacji Klientów w procesach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, jak również w postępowaniach nieprocesowych (spadkowych, wieczystoksięgowych i in.)

Nasze usługi