RET
Podatek od nieruchomości wzbudza od lat kontrowersje i staje się obiektem zainteresowania organów podatkowych.
Chaos interpretacyjny i chwiejna linia orzecznicza sprawia, iż prawidłowe rozliczenie w zakresie podatku od nieruchomości jest niezwykle skomplikowane.
Nasze usługi w zakresie podatku od nieruchomości skupiają się przede wszystkim na:
przeprowadzaniu przeglądów podatkowych mających na celu identyfikację ryzyk i nieprawidłowości w szczególności klasyfikacji obiektów budowlanych do kategorii budowli;
audycie składanych deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości wraz ze wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości;
analizie zawartych umów z perspektywy podatku od nieruchomości, w tym sposobu rozliczenia jego ciężaru ekonomicznego;
wsparciu przy ustaleniu możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości;
opracowywaniu procedur mających na celu prawidłowe identyfikowanie elementów konstrukcyjnych podatku: podatnika, przedmiotów opodatkowania, podstawy opodatkowania, stawki oraz momentu powstania obowiązku podatkowego;
sporządzaniu opinii podatkowych;  
bieżącej analizie wyroków sądów administracyjnych i sporządzaniu rekomendacji na podstawie zmieniającej się linii orzeczniczej;
przygotowywaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie przepisów dotyczących podatku od nieruchomości;
sporządzaniu skarg do sądów administracyjnych;
wsparciu oraz reprezentowaniu w trakcie kontroli, postępowań podatkowych i sądowych w zakresie podatku od nieruchomości;
raportowaniu MDR w szczególności w przypadku zmiany kwalifikacji obiektu budowlanego lub stosowaniu zwolnienia;
przeprowadzaniu szkoleń dopasowanych do potrzeb Klientów.

Nasze usługi