CŁO
Przedsiębiorcy uczestniczący w handlu międzynarodowym odczuwają wysoki stopień skomplikowania prawa celnego. Stad też, skorzystanie z wiedzy ekspertów w tej dziedzinie umożliwia znaczne ograniczenie kosztów obsługi handlowej.
Nasze usługi w obszarze ceł obejmują następujące zagadnienia:
ustalenie klasyfikacji taryfowej towarów, w tym występowanie o wiążące informacje taryfowe (WIT),
ustalanie pochodzenia towarów i występowanie o wiążące informacje o pochodzeniu (WIP),
wsparcie we wdrażaniu procedury AEO oraz procedur uproszczonych,
postępowanie i kontrole celne oraz reprezentowanie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;
przeglądy typu „due-dilligence” w zakresie regulacji celnych,
bieżące doradztwo w zakresie prawa celnego, w tym sporządzanie pisemnych opinii prawnych.

Nasze usługi