Due Diligence
Fuzje i przejęcia stanowią transakcje skutkujące zmianą w strukturze kapitałowej przedsiębiorstwa. Zasadniczo fuzje oznaczają dobrowolne połączenie co najmniej dwóch podmiotów w celu utworzenia nowej spółki, zaś przejęcia prowadzą do sytuacji, w której spółka przejmowana przestaje istnieć, bowiem staje się częścią silniejszego podmiotu.
W tym obszarze zespół QAPITALIA zapewnia kompleksową pomoc prawną i podatkową. W ramach powyższego zapewniamy wsparcie w zakresie:
zbiera w sposób kompleksowy informacje oraz dokumenty niezbędne do dokonania oceny poprawności planowanej transakcji;
ocenia przedmiot transakcji pod względem zgodności z prawem (prawo handlowe, w tym prawo spółek handlowych, prawo cywilne, prawo pracy, prawo ochrony środowiska, prawo budowlane i in.), które prowadzą do określenia wartości bądź bezpieczeństwa transakcji;
dokonuje analizy dokumentów i informacji dotyczących przedmiotu transakcji;
➔   sporządza raport z przeprowadzonej analizy, w którym określa potencjalne ryzyko i przedstawia sposoby jego eliminacji lub zminimalizowania.

Nasze usługi