M & A
Fuzje i przejęcia stanowią transakcje skutkujące zmianą w strukturze kapitałowej przedsiębiorstwa. Zasadniczo fuzje oznaczają dobrowolne połączenie co najmniej dwóch podmiotów w celu utworzenia nowej spółki, zaś przejęcia prowadzą do sytuacji, w której spółka przejmowana przestaje istnieć, bowiem staje się częścią silniejszego podmiotu.
W tym obszarze zespół QAPITALIA zapewnia kompleksową pomoc prawną i podatkową. W ramach powyższego zapewniamy wsparcie w zakresie:
przygotowania treści dokumentów transakcyjnych (term-sheetu, listu intencyjnego, NDA);
przeprowadzenia kompleksowych badań prawnych i podatkowych (due diligence);
sporządzania raportów identyfikujących istniejące ryzyka, jak również w zakresie implementacji wniosków z raportów;
zapewnienia doradztwa zarówno w transakcjach nabywania jak i zbywania udziałów lub akcji (share deal);
wsparcia w transakcjach nabywania oraz zbywania aktywów, przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw (asset deal);
sporządzenia kompleksowej dokumentacji dokonywanej transakcji;
➔   udzielenia wsparcia w procesie negocjacji;
dokonania przekształcenia, połączenia, podziału spółek handlowych;
prowadzenia postępowań przed organami administracji.

Nasze usługi